Arbetsmiljö – CHR

CHR, Corporate Health Responsibility.  Hur mår din personal och din organisation? På riktigt.

De allra flesta känner till begreppet CSR, Corporate Social Responsibility – ett socialt ansvar, eller ett hållbart företagande, som fler och fler bolag försöker leva upp till. Detta innebär att företag tar ett ansvar i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Sturebadet Health anser att samma tankesätt borde finnas kring det viktigaste vi har: Vår egen och andras hälsa. Detta håller jag med om och har därför valt att arbeta med deras koncept för att på ett djupare sätt hjälpa dig som ledare att säkerställa en god arbetsmiljö på alla nivåer.
”Det handlar inte bara om att människor ska må bra. Idag är det lika mycket en fråga om att vara attraktiv för kompetent arbetskraft.”
CHR innebär att ni och vi som bolag har ett hälsoansvar. Att det finns en långsiktig strategi för hälsoarbetet och att denna prioriteras lika högt som alla andra strategier inom verksamheten.

Den enskilda individen har förstås ytterst ansvar för den egna hälsan, men när det gäller hälsans koppling till arbetslivet, finns ett stort ansvar hos arbetsgivaren. Detta krav finns idag till och med formulerat i svensk lag och att inte följa den kan få dyrbara konsekvenser både hos medarbetarna och i kassan.

Få en snabb inblick i lagkraven och vad det innebär för dig som ledare: Checklistan

Mer information om lagen på Arbetsmiljöverket

Vi vill visa att genom långsiktigt arbete med CHR får ni möjligheten att skapa en sund och mer effektiv verksamhet, som gör er starka för framtiden. Vårt CHR-arbete hos kund kan sammanfattas i tre steg. Resultatet blir en hälsostrategi som kommer att utveckla er arbetsmiljö, era medarbetare och er produktivitet.

Begreppet CHR vill vi sprida över hela företagssverige enligt vår vision att utrota ohälsan på arbetsplatserna. Läs mer om hela konceptet här. 

Kontakta mig för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag att både må bra och uppfylla lagkraven. OBS! Det står andra kontaktuppgifter i checklistan men du kan vända dig direkt till mig!