Föreläsningar och utbildningar

Jag hjälper dig att skapa äkta engagemang hos dina medarbetare och förbättrar deras förmåga att kommunicera och kvalitetssäkra er verksamhet.

Anlita mig som inspirationsföreläsare, teamutvecklande workshopledare och utbildare. För kunskap, aha-upplevelser och inspiration. För 10 personer eller 1000 personer. Jag anpassar mig. För mindre grupper kan man med fördel kombinera en föreläsning med en workshop där deltagarna får sätta in budskapet i sin egen vardag.

Exempel på vilka teman jag föreläser inom:

Engagerande ledarskap  – Employer Branding                                                                   

Att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete handlar inte bara om att människor ska må bra. Det är lika mycket en fråga om att få alla att bidra till affärsutveckling, att få den interna kommunikationen att fungera och att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera kompetent arbetskraft.  Den här föreläsningen fokuserar mycket på hur man skapar engagemang.

Hur hänger affärsutveckling och kommunikation ihop med systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur integrerar man ett organisatoriskt och psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen? Vad säger egentligen den uppdaterade lagen om ditt ansvar som ledare. (SAM, AFS2015-4).

Affärsutveckling, Kommunikation och Arbetsmiljö. Hur hänger dessa ihop?

Företag idag är ofta uppbyggda genom avdelningar med olika ansvarsområden. HR jobbar med arbetsmiljön. Försäljningschefen tar hand om affärsutvecklingen och någonstans där emellan ska all form av kommunikation fungera. Jag ger tips på hur man kan jobba med de här frågorna övergripande utan att för den skull göra stora organisationsförändringar. För ledningsgrupper, styrelser och ledare.                     

Säljande kommunikation genom alla led 

Oavsett om ditt företag har personal med titeln ”säljare” eller inte, så är en av nycklarna till framgångsrika och affärsgenererande kundkontakter i vardagen ett säljande förhållningssätt av alla som möter kunden i någon form av kommunikation. Detta behöver vara en naturlig del av företagskulturen som lyser igenom i alla led. Syftet är att alla ska känna sig delaktiga i företagets affär och kunna fånga upp behov, köpsignaler och affärsmöjligheter när de dyker upp. Läs mer här.

Rädd eller beredd?

Det talas mycket om den pågående återuppbyggnaden av det svenska Totalförsvaret men vad är det egentligen och vad innebär det för invånare, företagare, offentlig sektor och Försvarsmakten? Läs mer här.