Tjänster

Hur vi kommer att arbeta tillsammans beror helt på vilket behov just ni har. Jag förespråkar ett förebyggande arbete men kan självklart bistå även när problem redan hunnit uppstå. Ingen situation är omöjlig, det finns alltid en väg framåt!

Kreativitet och upplägg som stimulerar engagemang är mitt signum. Det innebär alltid ett dialogbaserat och involverande arbetssätt och ibland även fysiska miljöer som skiljer sig från kontorets vardag.

Här är några exempel på insatser: