Totalförsvars- & krisinformation

 

Det talas mycket om den pågående återuppbyggnaden av det svenska Totalförsvaret men vad är det egentligen och vad innebär det för invånare, företagare, offentlig sektor och Försvarsmakten?

Du har säkert läst broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som getts ut av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).  Alla invånare, företag, kommuner och myndigheter har en skyldighet att ha en egen och god krisberedskap. Vad innebär det i praktiken och hur gör man?

Mina föreläsningar på temat ”Rädd eller Beredd?” vänder sig till nätverk av privatpersoner, företagare, intresseorganisationer. Alla som vill stärka sin grundkunskap om både sin egen och samhällets kris- och krigsberedskap.

Kontakta mig för offert och upplägg.

Är du rädd eller beredd?