För att jag ska kunna bidra på bästa sätt till er verksamhet är det tre frågor som är grundläggande:

  1. Hur ser er nuvarande situation ut? Vad fungerar väl på företaget och vad kan utvecklas?
  2. Hur arbetar ni med fråga 1 redan idag och hur ser planen ut framöver?
  3. Vad vill ni konkret skall ha förbättrats på ert företag efter min insats?

Oavsett om ni bara vill ha en timmas inspirationsföreläsning eller en två dagar workshop och utbildning, så börjar vårt gemensamma arbete med ett samtal för att få en bild av svaren på ovanstående frågor. Beroende på situation så kan det ske via telefon, Zoom eller ett fysiskt möte.

Pedagogik

Jag arbetar dialogbaserat. Detta innebär att deltagarna på olika sätt hela tiden blir aktiverade i tanken. Ibland genom frågor de ska reflektera över själva och andra gånger genom samtalsövningar eller Mentimeterfrågor. Mitt syfte med dessa övningar är att få kunskapen att direkt ”landa in” i deltagarens egna situation och vardag. Detta gör att värdet av kunskapen konkretiseras på ett mer tydligt sätt.

Uppföljning

Under mitt uppdrag gällande workshops och teamutveckling hos er så gör jag också en spontan analys av teamet under de timmar jag träffar er. Mönster, beteenden etc som jag lägger märke till är inte alltid möjligt att ta tag i under pågående insats men jag reflekterar över de sakerna i min rapport som ni får efter workshopen.
Detta tillsammans med konkreta tips på hur ni kan arbeta vidare med olika frågor är en hjälp i att inte låta min insats bli en engångsåtgärd, utan att den istället ingår i ett långsiktigt arbete

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.