Gå en av mina konkreta och inspirerande onlineutbildningar. De är inspelade i professionell studio och innehåller förutom själva utbildningspassen, övningar och extramaterial som gör att du enkelt kan använda kunskapen i din egen vardag och verklighet. Dessutom får du ett kursdiplom som intygar att du har gått igenom utbildningen med godkänt resultat. 

Klicka på utbildningens namn nedan, så kommer du till beställningssidan. Du kan börja utbildningen direkt!


Ett helhetsperspektiv för framgång – Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö

Beskrivning

Alla ledare måste fatta en mängd olika beslut varje dag. Många av dem är små, men en hel del är strategiskt viktiga beslut. I en stressad vardag är det lätt att ta genvägar, bara se till sin egen situation och senare få betala dyrt för negativa konsekvenser som uppstår på grund av att beslutet inte var tillräckligt genomtänkt eller förankrat. Detta vill alla ledare undvika!

Läs mer »

Den här utbildningen syftar till att ge dig ett mer holististiskt synsätt och att på ett bättre sätt se och förstå hur affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö hänger ihop. Du får många konkreta, praktiska tips samt tillfälle att reflektera över din egen organisation genom övningsuppgifter.

Utbildningen passar ledare på alla nivåer, oavsett bransch och organisationens storlek. Den är även ett utmärkt redskap för styrelser när avstämningar med VD ska göras.

Innehåll

 • Vad innebär affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö konkret?
 • Det traditionella arbetssättet och beslutsfattandet
 • Ett holistiskt synsätt inför beslut, vad innebär det och vilka fördelar vinner vi?
 • Att förändra strukturer och företagskulturer som sitter i väggarna
 • Effektiva beslut och att ta tillvara på varandras kompetenser
 • Praktiska tips
 • Övningsuppgifter

Visa mindre

Effektiv Internkommunikation – Budskap som mottagaren köper

Beskrivning

Får du alltid som du vill? Vill du alltid det som andra vill att du ska vilja? Sannolikt inte och kanske ska det vara så också, men visst vore det bra om du kunde få dina medarbetare att lättare förstå vad du vill och varför de kan ha nytta av dina förslag? Visst vore det skönt om din chef alltid framförde sina önskemål på ett sätt som gör att du inte bara förstår vad du ska göra, utan också får dig att verkligen vilja göra det?

Läs mer »

Vi kommunicerar mest hela tiden. Vi pratar, skriver textmeddelanden, har videomöten, skickar PM och mail. Ibland kommunicerar vi även genom att inte göra det. Allt sänder budskap på olika sätt. När internkommunikationen fungerar bidrar det inte bara till att jobbet flyter på mer effektivt, utan även till en trevligare arbetsmiljö och bättre förutsättningar för goda idéer och affärsutveckling.

Den här utbildningen ger dig konkret kunskap om varför viss kommunikationsteknik fungerar bättre än andra sätt. Det handlar om något så basalt och komplicerat som oss människor. Hur och varför vi agerar, kommunicerar och reagerar kan nästan alltid härledas till våra grundläggande mänskliga behov och drivkrafter. Förstår vi sambanden kan vi kommunicera smartare. En konkret utbildning med praktiska tips och övningar som ger dig möjligheten att praktisera kunskapen i din vardag direkt.

Innehåll

 • Effektiv kommunikationsteknik, vad innebär det?
 • Varför använda sig av säljande kommunikationsteknik när du inte jobbar med försäljning?
 • Varför fungerar viss kommunikationsteknik bättre än andra metoder?
 • De grundläggande mänskliga behoven, basen för att förstå sig själv och andra
 • Vad är det egentligen du vill? Hur du får fram ditt budskap på ett tydligt sätt
 • Konkret genomgång av grunderna i effektiv kommunikation som mottagaren kan ta till sig
 • Hur gör vi när vi helt enkelt inte förstår varandra?
 • Coachande kommunikation och förhållningssätt, ett verktyg för en mer effektiv vardag

Visa mindre

Employer Branding – hur man attraherar och behåller den bästa personalen

Beskrivning

Employer Branding handlar om många olika saker. Den här utbildningen lägger fokus på hur du gör de befintliga medarbetarna till goda ambassadörer för dig som arbetsgivare. Den innehåller inget prat om vare sig loggor eller snärtiga budskap i platsannonser. Istället uppmuntrar den dig till ett smartare tankesätt ur ett helhetsperspektiv där Employer Branding är en del av företagskulturen.

Läs mer »

Idag är en hög lön inte en garanti för att få rätt personal eller personal som verkligen bidrar till verksamhetens framgång. Det är lika mycket en fråga om att få alla att vara motiverade, att få den interna kommunikationen att fungera. Att vara en attraktiv arbetsgivare genom en trygg och inspirerande företagskultur är också en förutsättning för att kunna attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Jobbar den bästa personalen hos dig eller hos din konkurrent?

Den här utbildningen vänder sig i första hand till ledare och personal inom HR men även styrelser och företagsägare kan ha stor nytta av att ha rätt synsätt på Employer Branding när de ser över strategier och investeringar.

Innehåll

 • Vad gömmer sig bakom begreppet Employer Branding?
 • Vad menas med kompetent personal?
 • Vad utmärker en attraktiv arbetsgivare?
 • Vilka förväntningar har olika generationer på sin arbetsgivare?
 • Hur skapar du engagerade medarbetare och på vilket sätt påverkar dessa Employer Branding?
 • Mänskliga drivkrafter och behov – en utgångspunkt för att få nöjda medarbetare
 • Hur attraherar du den kompetens som företaget behöver?
 • Employer Branding – en del av ditt övriga varumärkesarbete

Visa mindre

Personal – från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Beskrivning

Har du tänkt på att i den ekonomiska rapporten redovisas personal under kostnader och maskiner som investering. Är inte det lite märkligt? Personal har vi ju i företaget för att de på olika sätt ska bidra till affären och utvecklingen, inte för att utgöra en kostnad. Varför är det då fortfarande så många som ser och upplever personalen som en kostnad? Och hur gör vi för att förflytta både personalen och attityderna till den intäktsdrivande sidan?

Läs mer »

Den här utbildningen handlar om affärsutveckling genom humankapitalet. Hur vi skapar engagemang och vilja att bidra till företagets framgång. Hur mycket pengar kan vi egentligen tjäna på att investera i vår personal?

Utbildningen passar alla som arbetar med ledarskap och personalfrågor samt ekonomi. Som ekonomichef har du ofta stort fokus på kostnader. Här får du redskap som hjälper dig och organisationen att öka intäkterna och minska det ”dolda” svinnet.

Innehåll

 • Vad menar vi när vi pratar om företagets affär och hur påverkar den hela produktionskedjan?
 • Utveckling – den vi kan påverka och den som vi måste anpassa oss till
 • Hur påverkar kostnadsfokus personalens engagemang och arbetsglädje?
 • Intäktsfokus – ett roligare och smartare sätt att jobba
 • Det dolda svinnet – personal som kommer för sent, som gör fel, som sprider dålig energi, m.m. Pengar som lätt sipprar ut och sänker vinstmarginalerna. Vad innebär det i kostnader rent konkret?
 • Intäktsdrivande personal och nyckeln att skapa naturligt engagemang. Vi räknar på vad även små förändringar kan innebära i ökad vinst
 • Hur fungerar det mänskliga engagemanget? Kunskapsgenomgång av de grundläggande mänskliga behoven och drivkrafterna
 • Hur engagerade är världens medarbetare? Fakta från stor undersökning
 • Reflektionsfrågor, praktiska tips och övningar som du kan jobba med både under utbildningen och efteråt i din vardag. Allt för att du ska kunna omvandla utbildningens kunskap till konkret utveckling i ditt företags ekonomiska redovisning. En trevligare arbetsmiljö får du på köpet!

Visa mindre

Teambuilding på distans

Beskrivning

Detta är en inspirerande utbildning, full av konkreta tips för hur du behåller teamandan även när ni arbetar på distans. Utbildningen passar för ledare som vill ha en kreativ kick eller behöver lära sig mer om digitala möten ur ett teambyggande perspektiv, för att känna sig bekväma i rollen. I utbildningen ingår övningar och extramaterial som du kan använda i din vardag.

Läs mer »

Innehåll

 • Vad är egentligen teamanda och vad bottnar den i?
 • De grundläggande mänskliga behoven och dess påverkan på teamandan
 • Teamets och individens drivkraft
 • Vad måste du tänka särskilt på vid teambuilding på distans?
 • Privat eller personligt?
 • Kan vi verkligen ha roligt tillsammans på distans?
 • Praktiska tips och konkreta förslag
 • Att tänka på vid digitala möten

Visa mindre

Ledarens möten och samtal

Beskrivning

Detta är en utbildning som ger dig övergripande kunskap om vad syftet är med de vanligaste mötena och samtalen som en ledare har i sin vardag. Varje delmoment innehåller råd som hjälper dig att planera och genomföra mötena på ett bra sätt. Dessutom får du ett antal konkreta tips på hur du kan genomföra meningsfulla och effektiva möten rent generellt, samt kanske även styra bort möten du faktiskt inte behöver vara med på.

Läs mer »

Vad är exempelvis skillnaden mellan ett medarbetarsamtal och ett utvecklingssamtal och när ska vi egentligen prata om lön? Vad behöver du tänka på när du planerar en konferens och hur ska agendan se ut för ett planeringsmöte? Den här utbildningen ger dig vägledning kring att bli en effektiv mötesledare och -deltagare!

Innehåll

 • Konkreta tips på hur du genomför effektiva möten
 • Medarbetarsamtal
 • Utvecklingssamtal
 • Lönesamtal
 • Coachande samtal
 • Svåra samtal
 • Trepartssamtal
 • Avgångssamtal
 • Teammöten och personalmöten
 • Avdelningsmöten
 • Ledningsgruppsmöten
 • Budgetmöten
 • Styrelsemöten
 • Årsstämman
 • Projektmöten
 • Planeringsmöten
 • Kick-off, konferens och workshop

Visa mindre