Nästan alla arbetar i team, små eller stora. Ibland är teamet endast två personer, ibland upp till tio. Det kan också handla om att ett stort antal mindre team tillsammans skapar ett gigantiskt team – t ex i en världomspännande koncern.
Oavsett storlek, bransch, mål eller förutsättningar så måste man jobba aktivt och kontinuerligt för att teamet skall fungera optimalt. Det handlar om kommunikation, att förstå sig själv och varandra, att sätta kollektiva mål utan att tappa den individuella utvecklingen mm.

ElisEss hjälper ditt team med utgångspunkt från ert nuläge och med siktet inställt på de mål som företaget eller organisationen förväntar sig av er att uppnå. Detta kan göras på en mängd olika sätt:

  • Grundläggande kunskaps- och inspirationsföreläsning. Fysisk eller via webben.
  • Workshop där kunskap får landa i deltagarna genom konkreta övningar som har en relevans i er verksamhet.
  • Kick off/Konferens med ”all inclusive” i Portugal. Se mer här (länk till Leventa.se)
  • Långsiktigt samarbete där vi med jämna mellanrum genomför föreläsningar, workshops och utbildningar som följer teamets utveckling och behov.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.