Jag hjälper dig att skapa äkta engagemang hos dina medarbetare och förbättrar deras förmåga att kommunicera och kvalitetssäkra er verksamhet.

Anlita mig som inspirationsföreläsare, teamutvecklande workshopledare och utbildare. För kunskap, aha-upplevelser och inspiration. För 10 personer eller 1000 personer. Jag anpassar mig. För mindre grupper kan man med fördel kombinera en föreläsning med en workshop där deltagarna får sätta in budskapet i sin egen vardag.

Exempel på vilka teman jag föreläser inom:

Engagerande ledarskap – Employer Branding – Attrahera och behåll den bästa personalen

Employer Branding handlar om många olika saker. Idag är en hög lön inte en garanti för att man får rätt personal eller personal som verkligen bidrar till verksamhetens framgång. Det är lika mycket en fråga om att få alla att må bra, att få den interna kommunikationen att fungera, och att vara en attraktiv arbetsgivare genom en trygg och inspirerande företagskultur för att kunna attrahera kompetent arbetskraft. I utbildningen får du veta vad olika generationer värdesätter mest.
Jobbar den bästa personalen hos dig eller hos din konkurrent?

Den här föreläsningen fokuserar mycket på hur man skapar engagemang. Att ”ge order” fungerar dåligt om man vill att personalen skall engagera sig, man måste få dom att vilja engagera sig. Men hur skapar man egentligen engagemang och en vilja att göra ett bra jobb?

Teambuilding på distans – det funkar! 

Att jobba hemifrån och på distans kan vara en utmaning. Plötsligt träffar man inte sina arbetskamrater, man kan inte springa förbi chefens kontor och ställa en fråga. Kaffe får man dricka ensam och det är svårare att bolla tankar och få hjälp i sitt dagliga arbete.

Hur kommer det sig att vissa klarar det jättebra och andra tycker att det är svårt och påfrestande?
Går det att ha ett lika starkt team även utan fysisk kontakt? JA det gör det och jag berättar för er hur det funkar!

Inspiration, glädje, ny energi, kunskap och praktiska tips på hur gruppen kan fortsätta att utvecklas tillsammans även på distans.

Kommunikation som mottagaren köper

Detta är en föreläsning som har sin grund i kommunikationsteknik, baserad på mänskliga behov och drivkrafter. Beroende på vilket behov ni har så kan den fokusera antingen på den interna kommunikationen för en mer effektiv organisation eller på kommunikation i syfte att öka affärerna mer konkret.

Kommunikation är grunden till all framgång. Trots att vi kommunicerar mer eller mindre hela tiden så är det fortfarande många gånger en utmaning att få mottagaren att förstå vad vi vill, att göra det vi förväntar oss eller att ta till sig feedback. I utbildningen får du kunskap och konkreta tips på hur du kan lyckas bättre.

Med min konkreta utbildning och träning i coachande och säljande kommunikation får du verktyg att använda dig av i din vardag som kommer att göra livet enklare för dig och din omgivning.

Oavsett om ditt företag har personal med titeln ”säljare” eller inte, så är en av nycklarna till framgångsrika och affärsgenererande kundkontakter i vardagen ett säljande förhållningssätt av alla som möter kunden i någon form av kommunikation. Detta behöver vara en naturlig del av företagskulturen som lyser igenom i alla led. Syftet är att alla ska känna sig delaktiga i företagets affär och kunna fånga upp behov, köpsignaler och affärsmöjligheter när de dyker upp.

Personal, från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Har du tänkt på att i den ekonomiska rapporten redovisas personal under kostnader och maskiner som investering. Är inte det lite märkligt?

Personal har man ju i företaget för att de på olika sätt ska bidra till affären och utvecklingen, inte för att vara en kostnad.

Varför är det då fortfarande så många som ser och upplever personalen som en kostnad? Och hur gör man för att förflytta både personalen och attityderna till den intäktsdrivande sidan?

Den här föreläsningen handlar om affärsutveckling men fokuserar mycket på hur man skapar engagemang och nyttjar humankapitalet på ett vinstdrivande sätt.

Hur mycket pengar kan man egentligen tjäna på att investera i sin personal?

Affärsutveckling, Kommunikation och Arbetsmiljö. Ett helhetsperspektiv för framgång.

Att fatta strategiska beslut är en ledares vardag. Alla fattar beslut utifrån sin egen kompetens och sina egna referensramar. Ibland visar sig besluten inte alls vara så framgångsrika som man hade förväntat sig.

Ofta beror det på att man inte har gjort en tillräckligt noggrann konsekvensanalys och fört en dialog med övriga ledare vars avdelningar påverkas av beslutet. Genom att tänka helhet kan detta undvikas!

Företag idag är ofta uppbyggda genom avdelningar med olika ansvarsområden. HR jobbar med arbetsmiljön. Försäljningschefen tar hand om affärsutvecklingen och någonstans där emellan ska all form av kommunikation fungera.

Jag ger tips på hur man kan jobba med de här frågorna övergripande utan att för den skull göra stora organisationsförändringar. För ledningsgrupper, styrelser och ledare.

Projektledning

Grundläggande utbildning i projektledning. Oavsett om er personal bedriver stora projekt eller bara mindre interna projekt så är en grundkunskap i ledning och arbetsmodeller viktiga redskap för en effektiv vardag.

Krisberedskap

Den mänskliga naturen vill undvika kriser och obehagliga situationer. Detta är naturligt och i grunden något positivt. Problemet är att vi också har lätt för att blunda för eventuella kommande kriser istället för att förebygga och skapa rutiner med öppna ögon. Många företag i världen har fått erfara problemet med att inte har tillräcklig krisberedskap när Covid-19 lamslog både människor och affärer.
Nästa kris kanske innebär att internet ligger nere i en vecka. Hur skulle ni hantera det? Eller att ett terroristattentat skapar allmän rädsla och otrygghet i ert team?

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.
    BokaderoTV

    Se min filmade föreläsning "Teambuilding på distans - det funkar! Klicka på bilden så kommer du till BokaderoTV