Jag hjälper dig att skapa äkta engagemang hos dina medarbetare och förbättrar deras förmåga att kommunicera och kvalitetssäkra er verksamhet.

Anlita mig som inspirationsföreläsare, teamutvecklande workshopledare och utbildare. För kunskap, aha-upplevelser och inspiration. För 10 personer eller 1000 personer. Jag anpassar mig. För mindre grupper kan man med fördel kombinera en föreläsning med en workshop där deltagarna får sätta in budskapet i sin egen vardag.

Exempel på vilka teman jag föreläser inom:

Engagerande ledarskap – Employer Branding

Employer Branding handlar om många olika saker. Idag är en hög lön inte en garanti för att man får rätt personal eller personal som verkligen bidrar till verksamhetens framgång. Det är lika mycket en fråga om att få alla att må bra, att få den interna kommunikationen att fungera, och att vara en attraktiv arbetsgivare genom en trygg och inspirerande företagskultur för att kunna attrahera kompetent arbetskraft.
Jobbar den bästa personalen hos dig eller hos din konkurrent?

Den här föreläsningen fokuserar mycket på hur man skapar engagemang. Att ”ge order” fungerar dåligt om man vill att personalen skall engagera sig, man måste få dom att vilja engagera sig. Men hur skapar man egentligen engagemang och en vilja att göra ett bra jobb?

Säljande kommunikation genom alla led

Oavsett om ditt företag har personal med titeln ”säljare” eller inte, så är en av nycklarna till framgångsrika och affärsgenererande kundkontakter i vardagen ett säljande förhållningssätt av alla som möter kunden i någon form av kommunikation. Detta behöver vara en naturlig del av företagskulturen som lyser igenom i alla led. Syftet är att alla ska känna sig delaktiga i företagets affär och kunna fånga upp behov, köpsignaler och affärsmöjligheter när de dyker upp.

Affärsutveckling, Kommunikation och Arbetsmiljö. Hur hänger dessa ihop?

Företag idag är ofta uppbyggda genom avdelningar med olika ansvarsområden. HR jobbar med arbetsmiljön. Försäljningschefen tar hand om affärsutvecklingen och någonstans där emellan ska all form av kommunikation fungera. Jag ger tips på hur man kan jobba med de här frågorna övergripande utan att för den skull göra stora organisationsförändringar. För ledningsgrupper, styrelser och ledare.

Projektledning

Grundläggande utbildning i projektledning. Oavsett om er personal bedriver stora projekt eller bara mindre interna projekt så är en grundkunskap i ledning och arbetsmodeller viktiga redskap för en effektiv vardag.

Krisberedskap

Den mänskliga naturen vill undvika kriser och obehagliga situationer. Detta är naturligt och i grunden något positivt. Problemet är att vi också har lätt för att blunda för eventuella kommande kriser istället för att förebygga och skapa rutiner med öppna ögon. Många företag i världen har fått erfara problemet med att inte har tillräcklig krisberedskap när Covid-19 lamslog både människor och affärer.
Nästa kris kanske innebär att internet ligger nere i en vecka. Hur skulle ni hantera det? Eller att ett terroristattentat skapar allmän rädsla och otrygghet i ert team?

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.