Engagerande ledarskap – Employer Branding

Employer Branding handlar om många olika saker. Idag är en hög lön inte en garanti för att man får rätt personal eller personal som verkligen bidrar till verksamhetens framgång. Det är lika mycket en fråga om att få alla att må bra, att få den interna kommunikationen att fungera, och att vara en attraktiv arbetsgivare genom en trygg och inspirerande företagskultur för att kunna attrahera kompetent arbetskraft.
Jobbar den bästa personalen hos dig eller hos din konkurrent?

Den här föreläsningen fokuserar mycket på hur man skapar engagemang. Att ”ge order” fungerar dåligt om man vill att personalen skall engagera sig, man måste få dom att vilja engagera sig. Men hur skapar man egentligen engagemang och en vilja att göra ett bra jobb?

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.