Engagerande ledarskap – Employer Branding – Attrahera och behåll den bästa personalen

Employer Branding handlar om många olika saker. Idag är en hög lön inte en garanti för att man får rätt personal eller personal som verkligen bidrar till verksamhetens framgång. Det är lika mycket en fråga om att få alla att må bra, att få den interna kommunikationen att fungera, och att vara en attraktiv arbetsgivare genom en trygg och inspirerande företagskultur för att kunna attrahera kompetent arbetskraft. I utbildningen får du veta vad olika generationer värdesätter mest.
Jobbar den bästa personalen hos dig eller hos din konkurrent?

Den här föreläsningen fokuserar mycket på hur man skapar engagemang. Att ”ge order” fungerar dåligt om man vill att personalen skall engagera sig, man måste få dom att vilja engagera sig. Men hur skapar man egentligen engagemang och en vilja att göra ett bra jobb?

Teambuilding på distans – det funkar! 

Att jobba hemifrån och på distans kan vara en utmaning. Plötsligt träffar man inte sina arbetskamrater, man kan inte springa förbi chefens kontor och ställa en fråga. Kaffe får man dricka ensam och det är svårare att bolla tankar och få hjälp i sitt dagliga arbete.

Hur kommer det sig att vissa klarar det jättebra och andra tycker att det är svårt och påfrestande?
Går det att ha ett lika starkt team även utan fysisk kontakt? JA det gör det och jag berättar för er hur det funkar!

Inspiration, glädje, ny energi, kunskap och praktiska tips på hur gruppen kan fortsätta att utvecklas tillsammans även på distans.

Personal, från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Har du tänkt på att i den ekonomiska rapporten redovisas personal under kostnader och maskiner som investering. Är inte det lite märkligt?

Personal har man ju i företaget för att de på olika sätt ska bidra till affären och utvecklingen, inte för att vara en kostnad.

Varför är det då fortfarande så många som ser och upplever personalen som en kostnad? Och hur gör man för att förflytta både personalen och attityderna till den intäktsdrivande sidan?

Den här föreläsningen handlar om affärsutveckling men fokuserar mycket på hur man skapar engagemang och nyttjar humankapitalet på ett vinstdrivande sätt.

Hur mycket pengar kan man egentligen tjäna på att investera i sin personal?

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.