Den mänskliga naturen vill undvika kriser och obehagliga situationer. Detta är naturligt och i grunden något positivt. Problemet är att vi också har lätt för att blunda för eventuella kommande kriser istället för att förebygga och skapa rutiner med öppna ögon. Många företag i världen har fått erfara problemet med att inte har tillräcklig krisberedskap när Covid-19 lamslog både människor och affärer.
Nästa kris kanske innebär att internet ligger nere i en vecka. Hur skulle ni hantera det? Eller att ett terroristattentat skapar allmän rädsla och otrygghet i ert team?

Mitt fokus ligger på att skapa en krisberedskap för människorna på företaget, som i sin tur får förmåga, kunskap och handlingskraft att hantera de praktiska delarna.

Jag har arbetat med strategisk och praktisk krisberedskap samt kommunikation både i Sverige och i Portugal.

Tjänster:

  • Intervju samt analys av nuläge och behov.
  • Framtagning av rutiner och arbetssätt för krisberedskap
  • Utbildning av ledning och personal i krishantering.
  • Kommunikation – intern, extern, media

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.