Organisatorisk och social arbetsmiljö

För att förstå hur man skapar en bra arbetsmiljö krävs det mer än att veta vad lagen säger. I grund och botten handlar allt om att förstå hur människor fungerar och vad de behöver för att fungera.

Hur hänger affärsutveckling och kommunikation ihop med systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur integrerar man ett organisatoriskt och psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen?

Detta är en utbildning som passar alla ledare med personalansvar oavsett erfarenhet och nivå. Den fokuserar på människorna och på affärsutvecklingen. Deltagarna får utifrån sin egen situation utveckla sina förmågor i att arbeta med den här delen av arbetsmiljön på ett sätt de kanske inte tänkt på tidigare.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.