Intern kommunikation som mottagaren köper

Detta är en föreläsning som har sin grund i kommunikationsteknik, baserad på mänskliga behov och drivkrafter. Beroende på vilket behov ni har så kan den fokusera antingen på den interna kommunikationen för en mer effektiv organisation eller på kommunikation i syfte att öka affärerna mer konkret.

Kommunikation är grunden till all framgång. Trots att vi kommunicerar mer eller mindre hela tiden så är det fortfarande många gånger en utmaning att få mottagaren att förstå vad vi vill, att göra det vi förväntar oss eller att ta till sig feedback. I utbildningen får du kunskap och konkreta tips på hur du kan lyckas bättre.

Med min konkreta utbildning och träning i coachande och säljande kommunikation får du verktyg att använda dig av i din vardag som kommer att göra livet enklare för dig och din omgivning.

Säljande kommunikation

Jag vänder mig till företag, organisationer och yrkesgrupper som inte primärt är säljare. Till dig som vill behärska säljande kommunikation i din vardag och enklare få människor att förstå vad du vill åstadkomma i olika situationer.

Min mission är att avdramatisera ordet sälj och få alla att förstå nyttan av att kunna kommunicera säljande, oavsett om det är i privatlivet eller i jobbet. I samband med att jag och du som kund jobbar med kommunikation är det ett naturligt steg att komma in även på arbetsmiljö, organisation och ledarskap. Dessa områden är oftast sammankopplade och min styrka är att jag kan se sambanden och föreslå insatser som stärker hela kedjan.

Vad är nyttan?

För företag som erbjuder varor och tjänster är mitt syfte att uppmärksamma och skapa affärsnytta i alla led. Oavsett vilken position man har på företaget så ska man kunna lyssna på kunden, fånga upp behov och köpsignaler och sen lotsa dialogen vidare till ”rätt” person. I grunden handlar det om att se och visa intresse för kunden i alla kontaktsituationer, oavsett om det handlar om ett fakturaärende, en teknisk utvecklingsdialog eller ett möte med någon i ledningsgruppen. Resultatet är ökade intäkter, smartare affärsutveckling och högre kundnöjdhet.

Gör en förfrågan om upplägg redan nu!

För dig som privatperson handlar det om att underlätta kommunikationen i vardagen. Har du någon gång hamnat i en situation där du och dina barn inte är överens om hur en situation ska lösas? Eller kanske har du och din partner haft en hopplös dialog om vad ni egentligen ska göra på semestern? De flesta av oss har upplevt detta.

Att förstå säljande kommunikation handlar inte om att övertyga motparten om att du har rätt, det handlar om att förstå hur du ska lyssna och kommunicera för att motparten ska se fördelarna med ditt förslag och känna att det är en bra idé. Ingår du i ett nätverk, en förening eller annan grupp som du tror skulle ha nytta av den här kunskapen så är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.