Min största drivkraft är utveckling. Av affärer, människor och organisationer. Välmående företag helt enkelt!

Affärsutveckling – Kommunikation – Arbetsmiljö – en helhet för framgång.

Jag hjälper företag att se dessa tre områden som en helhet. Det är då man på allvar kan åstadkomma organisationsutveckling. Detta gör jag som stöttande konsult, föreläsare eller workshopledare.

Oftast är mina uppdragsgivare företag som har växt snabbt eller som har för avsikt att växa. De behöver kunskap, verktyg och inspiration för att kunna hantera förändringar som påverkar både människorna och affärerna. I det läget är förståelse för kommunikationens roll avgörande.

Även företag som redan är ”där de vill vara” har behov av att aktivt jobba med de här frågorna för att undvika att det börjar gå åt fel håll.

Jag börjar alltid med en intervju för att analysera och få en bild av vad exakt det är som ”skaver” för att sen hjälpa till med konkreta insatser.

Insatserna kan vara allt från rådgivning, föreläsningar och workshops till hela Kick-off upplägg.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för ett första inspirationssamtal.